An Ordinary Moment

My favorite photographs

Entries from 2021-08-28 to 1 day

Close-up filter No. 3

APO-LANTHAR 50/2 + Close-up filter No. 3 (Kenko PRO1D, AC, 49mm).このボケ味、なかなかよろしいんでないでしょうか。 Fujisawa city, Kanagawa.Taken on June 6, 2021